Privacy Statement - Dr. Jekill & Mr. Hyde -

Dr. Jekill & Mr. Hyde Privacy
verklaring

Location: Belfeld, Nederland

We respecteren de privacy van bezoekers van www.jekillandhyde.com en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, als vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de Wet BeschermingPersoonsgegevens. Met het huidige privacybeleid willen we de strikte inspanningen die we doen om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze website te waarborgen, en de manier waarop we de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruiken, verduidelijken.

1. Persoonlijke gegevens.
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u ons kunt verstrekken wanneer u www.jekillandhyde.com bezoekt. Dit kunnen gegevens zijn zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Bovendien, wanneer u www.jekillandhyde.com bezoekt, worden ook andere gegevens automatisch beschikbaar voor ons, zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite waar u bent aangekomen op onze website of over de internetbrowser die u gebruikt.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens.
Als u een (potentiële) klant bent, zullen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt tijdens een bezoek aan www.jekillandhyde.com alleen voor specifieke doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit alles gebeurt in het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om uw bezoek aan www.jekillandhyde.com zo aangenaam mogelijk te maken. Wij gebruiken uw gegevens na het verkrijgen van uw toestemming. U kunt uw toestemming geven wanneer u zich registreert op onze website of een contract met ons wilt afsluiten via telefoon of e-mail, of als u ons op andere manieren informatie wilt sturen, waarvoor u uw gegevens aan ons verstrekt.


We hebben gegevens nodig zoals naam, adres of e-mailadres voor het sluiten en verwerken van contracten en voor andere diensten zoals nieuwsbrieven met informatie over nieuwe producten. Dit varieert van geval tot geval. Dit geldt ook voor de betaalwijze die u verkiest.

Wij voeren veiligheids- en kredietwaardigheid controles uit om problemen tijdens de betaling en als bescherming tegen kredietfraude te voorkomen. We gebruiken uw gegevens ook voor het beheer van onze klantendatabase om de hoogst mogelijke nauwkeurigheid van de daarin opgeslagen gegevens te garanderen, en voor klantonderzoeken om onze services te verbeteren en uit te breiden.


Technische informatie die nodig is om www.jekillandhyde.com op uw computer weer te geven, wordt anoniem opgeslagen en door ons gebruikt voor statistische analyses en om onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bovendien gebruiken we deze informatie anoniem, met andere woorden, niet op een manier die op u persoonlijk betrekking heeft, om ons aanbod voortdurend te verbeteren en ons beter aan te passen aan uw wensen, tenzij u daar bezwaar tegen hebt. U hebt de mogelijkheid om uw interesses in uw account te melden, of om deze te verwijderen als u dit (niet langer) wenst te doen. Bovendien bewaren en (indien nodig) gebruiken we persoonlijke gegevens en technische informatie om misbruik of andere illegale activiteiten op onze website te voorkomen en, waar nodig, om strafrechtelijke vervolging in te stellen in geval van een inbreuk op onze IT-systemen.


Als u een (potentiële) leverancier of een andere contractant bent, zijn uw persoonsgegevens ook vereist voor het afsluiten en nakomen van contracten. Dit is noodzakelijk voor de aankoop om u op de hoogte te stellen van de specificaties of wensen waaraan een bepaald item of een bepaalde service moet voldoen, of om ons in staat te stellen een offerte van u te vragen of om een bestelling bij u te plaatsen om de betaling van uw facturen mogelijk te maken en om soepel en efficiënt met u te communiceren over andere aspecten van het contract.


Ten slotte zullen we uw gegevens (klanten / leveranciers) blijven opslaan en gebruiken voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Deze verplichting kan voortvloeien uit overheids- of gerechtelijke regelingen, en ook om onze rechten en vorderingen te beschermen, en als dit vereist is in verband met gerechtelijke procedures.

3. Bekendmaking aan derden.
We gebruiken een externe serverruimte om onze verkoop- en inkoopadministratie op te slaan, waarvan uw persoonlijke gegevens deel uitmaken. Uw persoonlijke gegevens worden voor dit doel verstrekt aan onze serverruimte-provider. Aangezien we een e-mailservice voor nieuwsbrieven gebruiken, worden uw persoonlijke gegevens ook doorgestuurd naar de aanbieder van deze service.

4. Direct marketing.
Als u regelmatig bij ons bestellingen plaatst, bewaren en gebruiken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om u in de toekomst per e-mail op de hoogte te stellen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en om u een aanbieding te doen voor hetzelfde waar van toepassing. Wanneer u uw persoonlijke gegevens voor dit doel gebruikt, hebben we een legitiem belang, namelijk om onze producten en diensten op de markt te brengen. Telkens wanneer we u een reclamemail sturen, kunt u ons altijd laten weten dat u dit niet wenst te ontvangen. Zie de link 'Abonnement opzeggen' onderaan elke e-mail.

5. Opslagperiode voor persoonlijke gegevens.
Als u een offerte bij ons aanvraagt maar niet onze klant bent geworden, zullen we uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Zelfs als we een offerte van u hebben ontvangen, maar we zijn nog geen klant van u geworden, zullen we uw persoonlijke gegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Als u onze klant wordt of wij uw klant worden, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 2 jaar na het voltooien van onze laatste transactie of langer, als dit vereist is om te voldoen aan een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de contracten met u volledig zijn uitgevoerd. Na het verstrijken van deze periode zullen uw persoonlijke gegevens worden verwijderd.

6. Uw rechten.
U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonlijke gegevens te bekijken. Als daar aanleiding toe is, kunt u ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens aan te vullen of onnauwkeurigheden recht te zetten. Bovendien hebt u het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verzoeken of om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt ons ook op de hoogte stellen van uw bezwaren tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens, of een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Ten slotte kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens van een andere partij te verkrijgen of deze gegevens naar een andere partij te verzenden.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met:

The Jekill & Hyde Company bv
Pannenberg 18
5951DM Belfeld
Telefoon: +31 (0) 77 308 1070
E-mail: info@jekillandhyde.com 

U kunt natuurlijk contact met ons opnemen voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens.