Dr. Jekill & Mr. Hyde's garantievoorwaardenGarantie

Hier vindt u de meest recente garantievoorwaarden zoals opgesteld door dr.Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust.

Op de uitlaatsystemen van The Jekill and Hyde Company (J&H) zit twee jaar garantie als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De motor van de motorfiets moet als origineel functioneren. Dat betekent dat de lucht / brandstofverhouding goed moet worden
afgesteld en vooral niet te arm.

2. Het uitlaatsysteem moet origineel zijn, bijvoorbeeld: geen lasnaden (naast de katalysatoren), originele elektronica zonder storingen.

3. Het uitlaatsysteem moet worden gebruikt voor zijn oorspronkelijke doel.

4. Het uitlaatsysteem moet worden schoongemaakt volgens onze reinigingsinstructies.

5. Het uitlaatsysteem moet door onze gecontracteerde dealers worden geïnstalleerd conform onze installatiehandleiding.

De 2 jaar garantie is niet geldig bij:

1. Niet-naleving van de bovengenoemde voorwaarden.

2. Het uitlaatsysteem is oververhit door onjuist gebruik of als gevolg van een tuning.

3. Het uitlaatsysteem is beschadigd door externe factoren waar J&H geen invloed op heeft.

4. Elektrische storingen veroorzaakt door: onjuiste installatie en / of storingen veroorzaakt door de motorfiets of andere accessoires die op de motorfiets zijn geïnstalleerd.

5. Schade veroorzaakt door het verkeerd monteren van schilden of bochtenset.

Wanneer het uitlaatsysteem door ons is gerepareerd of vervangen, zijn de volgende voorwaarden van kracht:

1. Voor vervangende mechanische onderdelen binnen de garantie geldt een garantie die gelijk is aan de resterende garantieperiode van het systeem.

2. Vervanging van elektrische onderdelen is inclusief 1 jaar garantie, alleen geldig op de onderdelen die zijn vervangen.


3. Indien het uitlaatsysteem of de demper wordt vervangen en de klant een toeslag moet betalen, zal een nieuwe garantieperiode van 2 jaar worden verleend op het vervangen onderdeel.

Service:

1. De service van J&H is nog steeds beschikbaar na de garantieperiode, uiteraard tegen een vergoeding.

2. Reparaties uitgevoerd na de garantieperiode zijn inclusief 1 jaar garantie met de voorwaarden beschreven in paragraaf 1.

Quality Marks